SBS Puan HesaplamaSınıfınız
Test Doğru Yanlış Net
Türkçe

0.000

Matematik

0.000

Fen

0.000

Sosyal Bilgiler

0.000

Yabancı Dil

0.000


0.000

Açıklama:
Bu puan hesaplama motorunda, 2010 yılında yapılan 6.sınıf, 2011 yılında yapılan 7. ve 8. sınıf SBS ‘ye ait Test Ortalama ve Standart Sapmaları ile maksimum ve minimum Toplam Ağırlıklı Standart Puanlar kullanılmıştır. 2012 SBS’de test ortalama ve standart sapmaları değişeceği için, şu anda hesaplanan puanınız tahmini puandır.

Not: MEB'in yayınladığı 2641 sayılı, Şubat 2011 tarihli Tebliğler Dergisinde, 2013 SBS'nin 700 puan üzerinden hesaplanacağı açıklanmıştır. Bu nedenle 6.ve 7.sınıflarımızın SBS puanı 700 üzerinden hesaplanmaktadır.